รีวิว PAlight LCD Display Cycling Bike Bicycle Computer Odometer Speedometer Waterproof with Green Backlight – intl

  • by
PAlight LCD Display Cycling Bike Bicycle Computer Odometer Speedometer Waterproof with Green Backlight - intl
PAlight LCD Display Cycling Bike Bicycle Computer Odometer Speedometer Waterproof with Green Backlight - intl

PAlight LCD Display Cycling Bike Bicycle Computer Odometer Speedometer Waterproof with Green Backlight – intl กีฬาวิ่ง

กีฬาและกิจกรรมกลางแจ้ง PAlight LCD Display Cycling Bike Bicycle Computer Odometer Speedometer Waterproof with Green Backlight – intl

ราคาก่อนใช้ส่วนลด 196THB

Palight
    Features: 25 main functions Big LCD display: four-line displays Water-resistance, can show data in the rain Easy installation, good durability Powered by CR2032 battery (not included) Function: 1.SPD CURRENT SPEED 2.ODO ODOMETER / (0-9999KM) 3.DST TRIP DISTANCE 4.MAX MAXIMUN SPEED 5.AVS AVERAGE SPEED 6.OTM TOTOL TRIP TIME 7.TM TRIP TIME 8.RTM RIDING TRIP TIME 9.CLK CLOCK / (12H/24H) 10.SW STOP WATCH 11.TEMPERTERATURE (-10degree~50degree) 12.TM UP TRIP TIME UP 13..TM DN TRIP TIME DOWN 14.TRIP UP TRIP DISTANCE UP 15.TRIP DN TRIP DISTANCE DOWN 16. + – COMPARATOR 17.MAINTENANCE ALERT 18.LOW-SPEED REMINDER 19.OVER-SPEED REMINDER 20.SEETING TYRE CIRCUMFERENCE 21.SEETING THE LAST VALUE OF ODOMETER 22.SETTING OTM 23.FREEZE FRAME MEMORY 24.AUTO ON/OFF 25.Backlight Specifications: Power source: CR2032 battery (Not included) Dimensions: 5.8 x 4.3 x 1.8cm

ข้อมูลสินค้า PAlight LCD Display Cycling Bike Bicycle Computer Odometer Speedometer Waterproof with Green Backlight – intl

25 main functions
Big LCD display: four-line displays
Water-resistance, can show data in the rain
Easy installation, good durability
Powered by CR2032 battery (not included)


รีวิว กีฬาและกิจกรรมกลางแจ้ง,รีวิว อุปกรณ์ออกกำลังกายและฟิตเนส,รีวิว กีฬาวิ่ง,รีวิว เครื่องมือวัดจำนวนก้าวเดิน,รีวิว ,คะแนนสินค้า4,คะแนนร้านค้า 77