รีวิว svoovs PAWACA Unshake Sports Waist Pocket Reflex in Night Ruuning with 3 Type – Water Bottle Holder – intl

  • by
svoovs PAWACA Unshake Sports Waist Pocket Reflex in Night Ruuning with 3 Type - Water Bottle Holder - intl
svoovs PAWACA Unshake Sports Waist Pocket Reflex in Night Ruuning with 3 Type - Water Bottle Holder - intl

svoovs PAWACA Unshake Sports Waist Pocket Reflex in Night Ruuning with 3 Type – Water Bottle Holder – intl กีฬาวิ่ง

กีฬาและกิจกรรมกลางแจ้ง svoovs PAWACA Unshake Sports Waist Pocket Reflex in Night Ruuning with 3 Type – Water Bottle Holder – intl

ราคาก่อนใช้ส่วนลด 232THB

louis will
    PAWACA sports waist pocket have a stylish and compact shape , and can meet your requirements for different color ,it’s a good choice for your daily exercise. Features: 1.the waist pocket is water proof and with an reflector , it’s visible in darkness 2.Ample Storage Space :phone ,key ,cash and other belongs 3.the waist packs is designed light and compact , and it’s unshake 4.breathable and sweat material make youe body cool 5.chosen your loved color provide you a good mood

ข้อมูลสินค้า svoovs PAWACA Unshake Sports Waist Pocket Reflex in Night Ruuning with 3 Type – Water Bottle Holder – intl

-storage space is big enough with water bottle holder
-adjustable waist size and not bounce up and down
-special material make it visible in night .
-the waist pack is durable,the light and compact shape provide a comfortable wear
-enjoy your exercise or activities with your loved color


รีวิว กีฬาและกิจกรรมกลางแจ้ง,รีวิว อุปกรณ์ออกกำลังกายและฟิตเนส,รีวิว กีฬาวิ่ง,รีวิว สายคาดเอวและช่องใส่ขวดน้ำ,รีวิว ,คะแนนสินค้า0,คะแนนร้านค้า 73